Er jeg arbejdsnarkoman?

Af certificeret Stress- og Mastercoach Nanna Birch

Hvis du stiller dig selv det spørgsmål og kan nikke genkendende til nogle af de følgende spørgsmål, så er du måske afhængig af dit arbejde.

 • Tænker du hele tiden på, hvordan du kan frigøre mere tid til arbejdet? 
 • Har du pludselig ikke tid til andet end at arbejde?
 • Tænker du hele tiden på dit arbejde, også når du har fri?
 • Multitasker du; spiser ved pc’en eller taler i telefon, mens du kører?
 • Fravælger du sociale arrangementer?
 • Har du svært ved at holde fri, på grund af dårlig samvittighed eller rastløshed?
 • Ignorerer du, når nogen beder dig om at skære ned på arbejdet?
 • Har du svært ved at slappe af og være nærværende? 
 • Arbejder du så meget, at det er gået ud over dit helbred?

Arbejde er hos mange, lige med identitet. Vi får ros og anerkendelse af kollegaer og chefen, og beundring fra venner, når vi arbejdet meget og opnår resultater. Derfor bliver jobbet vigtigt og kommer i første række … foran familien, fritids-aktiviteter og venner. Man føler sig vigtig. Alt det styrker ens selvtillid og kan få en til at føle sig mere værd og dermed øge selvværdet. Men det kan også have den modsatte effekt. Det kan ske, hvis man stiller for store krav til sig selv. Gradvis vil man miste sit selvværd, da man ikke kan indfri forventningerne. Når man har selvkritiske tanker, kommer man i ubalance og mister troen på sig selv.

Som andre misbrugere, mener den arbejdsafhængige, at han har styr på situationen og kommer tit med undskyldninger som:

 • Det er kun en periode. 
 • Det kræver mit arbejde eller den type job jeg har.
 • Det er for at kunne forsørge familien. 
 • Det er for at komme på den næste ferie osv. 

Eftersom prestige ofte er forbundet med at have travlt og at arbejde meget, er det svært at ændre vores vaner og livstil. Vi praler også tit af, at vi har travlt. Det ligger i vores kultur.

Men hvad opnår den arbejdsafhængige ved at arbejde så meget?

Det er der forskellige grunde til. Udover lønnen og bonussen, er det også anerkendelsen, en evt. forfremmelse, og den status, succes og prestige der følger med. 

Derudover kan arbejdsprocessen bruges som flugt fra problemer, bekymringer, kriser eller sorg.  Man glemmer at mærke sig selv og undertrykker dermed negative følelser. Derfor er det ofte ikke arbejdsresultatet, der giver den største tilfredsstillelse, men selve processen.  

Eller det at man føler sig uovervindelig. Man kan så at sige, gå på vandet. Det kører bare for en. Man er hævet over den trivielle hverdag. Ergo jeg er vigtig. Alt det, kan give den arbejdsafhængige en storhedsfølelse.

Arbejdet kan desuden tilfredsstillelse en på samme måde, som spil gør for en ludoman eller stoffer for en narkoman. Man opnår et kick. Men man kan også få abstinenser, når man ikke får sit ”fiks”. 

Det kan udmønte sig i rastløshed. Og derfor kan det være svært at koble af, når man holder fri. Dermed skabes en ond cirkel. 

En arbejdsnarkoman kan også sidestilles med en alkoholiker. Det forhold en alkoholiker har til alkohol, er det samme som en arbejdsnarkoman har til arbejde. Arbejde er nødvendigt for at holde sig kørende. Derfor er det så vigtigt at man søger hjælp. Det er svært at stå alene med og det påvirker ens omgivelser samt familielivet meget.

Familien og fritidsinteresser

Rigtig mange bliver skilt, fordi den ene part arbejder for meget, og familien ikke længere har første prioritet. Men det er ikke familien, der skal sætte grænser for hvor meget man skal arbejde. Det er en selv, der skal tage ansvar. Familien, venner og kollegaer kan støtte en, men ikke lave om på en anden person. For en virkelig arbejdsafhængig, vil familien tit vente forgæves. 

Det kan skyldes at nogle arbejdsopgaver er så spændende, at man lukker alt andet ude. Man er fuldstændig grebet og opslugt af sit arbejde. Og mange finder opgaverne på jobbet mere interessante end de opgaver der skal løses i hjemmet. Faktisk er der mange, der føler sig mere stresset derhjemme end på arbejdet. Vi har måske svært ved at leve op til alt det, vi vil nå i vores fritid. 

Den arbejdsafhængige vil tit blive bebrejdet for at arbejde for meget, det medfører skænderier og dårlig stemning. For at undgå den dårlige stemning og bebrejdelserne, holder man sig væk og bliver på arbejdet. Dermed er den onde spiral i gang. 

Hvad kan jeg gøre ved det?

På lige fod med stressramte, fornægter en arbejdsafhængig problemet. Og så længe du ikke har erkendt at der er et problem, kan der ikke gøres noget ved det. Erkendelse, er det første skridt på vej ud af afhængigheden. En stressramt kan heller ikke mærke sin krop, det samme gør sig gældende for en arbejdsafhængig. For at komme i bedre kontakt med kroppen, kan man meditere.

Man kan også lave en cost benefit-analyse over hvad det koster at arbejde så meget. Dermed kan du få fokus og overblik over, hvad du faktisk mister. Og stille dig selv det spørgsmål; om det er det værd? Det er vigtigt, at der er en gevinst ved at skære ned på arbejdet. 

Du kan også lade som om, du ligger på dit dødsleje og ser tilbage på dit liv. Hvad skal ændres? 

På jobbet gælder de samme redskaber som for stressramte. I det hele taget, ligger arbejds-afhængighed meget tæt op ad stress. Ofte medfører ens arbejdsafhængighed, at man får stress. 

Accepter din situation. Ros dig selv for at tage ansvar og for at gøre noget ved problemet. Men vær tålmodig. Det er en livstilsændring der skal til. Det er ikke noget der kan klares med et quick-fix. Du skal lære at geare ned og det kan være svært, når man er i den situation, som du er i. Men start med at gå ture og mediter.

Det kan være nødvendigt at få bearbejdet og set på sine personlige problemer. Så man ikke behøver at dulme sig med arbejde for at kunne holde problemerne væk. Det er der en psykolog eller coach kommer ind i billedet. Det er vigtigt at have en, der kan støtte og guide, men ikke mindst at komme med nogle redskaber, så man kan komme ud af sin afhængighed.

©NB Coaching v/Nanna Birch                 Tel: 29 63 87 38                                   

 Nagelsvej 5, 8270 Højbjerg, Aarhus                                                   

 mail@nannabirch.dk             www.nannabirch.dk